دستگاه لیزر آفتاب گردان زینتی S1

دستگاه لیزر بذر ابری نقره ایS1 غرب آمریکا است . کلمه و واژه Helianthus از دو کلمه و واژه یونانی Helios در معنای آفتاب و Anthos در معنای دستگاه لیزر ی که مسیر آفتاب را دنبال می نماید , گرفته شده است . این مدل گیاهی یک ساله و پر پرورش با ساقه منشعب یا غیر منشعب و مرتفع است . گونه های پاکوتاه آن هم تولید شده‌است . دستگاه لیزر ها به قطر 25 –30 ساتی متر و به طور قلیل مالامال و پر پربوده , دستگاه لیزر چه های شعاعی در رنگ های رنگ زرد , قرمز‌رنگ و به‌تدریج بنفش و دستگاه لیزر چه های مرکزی در رنگ های زرد رنگ , قهوه ای یا این که ارغوانی مشهود است . این گیاه برای کاشت در لبه , دستگاه لیزر دان و نیز به عنوان دستگاه لیزر بریدنی به عمل میرود .

روز بلند از روی اختیار است و با کشت بذر در فصل بهار , در فصل تابستان به دستگاه لیزر می‌رود . با تغییر و تحول عصر کاشت بذر می بضاعت و توان تا آبان از دستگاه لیزر دهی گیاه استعمال کرد .

آفتاب گردان زینتی
آفتاب گردان زینتی

بذر آفتاب گردان
بذر آفتاب گردان

میتوان بذر آفتاب گردان ابتدا کود نماید رها شونده در صورت رغبت در زمستان به خاک خویش بیش تر فرمائید تا در حین فصل رویش نیازهای کودی این گیاه برطرف بگردد . . در منزل بعداز رفع سرمای بهاره , یه خرده ماسه یا این که خاک نباتی به خاک بیشتر کنید و زمین را به خیر بیل زده و با پشت بیل کلوخه ها را صاف و ماسه و خاک را همگن کرده , تمام محل کاشت را با سم دیازینون و قارچکش برای جلوگیری از ورود مورچه و دیگر آفات و بیماری ها سمپاشی نمائید . این محصول برای مساحت 5 متر مربع تولید شده است , تمام بذر را روی زمین پاشیده و در پایان یک لایه نازک کود گاوی سرند شده روی خاک الک فرمائید . در نوبت اول صبح ها به صورت روزمره با آبپاش زمین را طوری آبیاری فرمائید که کود الک شده جابجا نشده و در فیض بذر جابجا نشود , که در غیر این شکل بذر جوانه نخواهد زد . بسته به بذر کاشته شد دربین 5 الی 10 روز جوانه زنی را شاهد خواهید بود , و دراین روزگار برای جلوگیری از اشتباه دریافت کردن نشا سبز شده با علوفه ی هرز از علف کشی دوری کنید . بعداز 4 صفحه شدن نشا , اقدام به علف کشی کرده و اعتنا بفرمایید که با علف کش های همگانی سمپاشی نکنید . به مرور شاهد یک باغچه ی قشنگ و پر دستگاه لیزر خواهید بود .

نشا آفتاب گردان
نشا آفتاب گردان